Dyddiad yr Adroddiad

31/05/2022

Achos yn Erbyn

Tai Gogledd Cymru

Pwnc

Tai

Cyfeirnod Achos

202200029

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr X am y ffordd y deliodd y Gymdeithas Dai â’i gwynion am niwsans sŵn oddi wrth ei gymydog. Dywedodd Mr X, er iddo gwyno a gwneud adroddiadau am niwsans sŵn, nad oedd wedi cael ymateb gan y Gymdeithas Dai.

Canfu’r Ombwdsmon nad oedd y Gymdeithas Dai wedi darparu ymateb i’r gŵyn ynglŷn â phryderon newydd Mr X. Cytunodd y Gymdeithas Dai i gwblhau’r canlynol i setlo cwyn Mr X erbyn 12 Gorffennaf 2022, yn hytrach na bod yr Ombwdsmon yn ymchwilio iddi:

a) Cofnodi ac ymchwilio i adroddiadau o sŵn, gan gynnwys gosod offer monitro sŵn

b) Darparu i Mr X ymateb i’r canfyddiadau newydd.