Dyddiad yr Adroddiad

25/06/2021

Achos yn Erbyn

Cyngor Gwynedd

Pwnc

Tai

Cyfeirnod Achos

202100546

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mrs X nad oedd wedi cael ymateb i’w chŵyn.

Wrth ystyried cwyn Mrs X, roedd yr Ombwdsmon yn anhapus â’r oedi roedd wedi’i brofi, nad oedd wedi cael ymateb a bod diffyg gweithredu ar ran y Cyngor wedi achosi anghyfleustra iddi. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb gynnal ymchwiliad.

Gofynnodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Cyngor i:
• Ymddiheuro i Mrs X am yr oedi cyn ymateb i’w chŵyn.
• Rhoi eglurhad llawn i Mrs X am yr oedi.
Ymateb yn llawn i gŵyn Mrs X.

Roedd y camau y cytunwyd arnynt wedi’u cyflawni erbyn cwblhau’r ymholiadau.