Dyddiad yr Adroddiad

07/01/2021

Achos yn Erbyn

Cyngor Gwynedd

Pwnc

Tai

Cyfeirnod Achos

202100778

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cyflwynodd Miss A gŵyn ar ran Mr B am Gyngor Gwynedd. Dywedodd Miss A nad oedd y Cyngor wedi ymateb i’r holl bwyntiau a godwyd mewn cwyn a gyflwynwyd iddo gan Mr B.

Canfu’r Ombwdsmon nad oedd y Cyngor wedi ymateb yn llawn i gŵyn Mr B.

Ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Cyngor i ddarparu ymateb pellach i Mr B, o fewn 20 diwrnod gwaith, gan roi sylw i’r holl faterion a oedd heb eu datrys.