Dyddiad yr Adroddiad

04/19/2022

Achos yn Erbyn

Cyngor Bro Morgannwg

Pwnc

Tai

Cyfeirnod Achos

202107941

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Miss X am y ffordd yr ymdriniodd y Cyngor â’i chŵyn am ei chais am dŷ a’i dyled hanesyddol. Dywedodd Miss X, er iddi anfon nifer o negeseuon e-bost i’r Cyngor, ei bod wedi bod yn anodd cael ymateb a bod y Cyngor wedi methu ag ymateb i’w chŵyn.
Cadarnhaodd y Cyngor nad oedd yn ymwybodol o ymateb ffurfiol i gŵyn Cam 1 Miss X. Cytunodd y Cyngor i gwblhau’r canlynol i setlo cwyn Miss X erbyn 12 Mai 2022, yn hytrach na bod yr Ombwdsmon yn ymchwilio iddo:

a) Rhoi ymddiheuriad i Miss X am fethu â chydnabod ac ymateb i’w chŵyn
b) Rhoi esboniad i Miss X am yr amryfusedd
c) Rhoi ymateb i gŵyn Miss X