Dyddiad yr Adroddiad

04/25/2022

Achos yn Erbyn

Cymdeithas Tai Taf

Pwnc

Tai

Cyfeirnod Achos

202108122

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Miss X nad oedd y Gymdeithas wedi ymateb eto er iddi gwyno i’r Gymdeithas am ffioedd cyfradd dŵr.
Roedd yr Ombwdsmon yn pryderu nad oedd Miss X wedi derbyn ymateb eto a chysylltodd â’r Gymdeithas. Yn hytrach na chynnal ymchwiliad, cytunodd y Gymdeithas i ymateb i gŵyn Miss X erbyn 29 Ebrill 2022. Derbyniodd yr Ombwdsmon hyn fel datrysiad i gŵyn Miss X.