Dyddiad yr Adroddiad

09/08/2021

Achos yn Erbyn

Cyngor Tref Llandeilo

Pwnc

Parciau, Canolfannau a chyfleusterau awyr agored

Cyfeirnod Achos

202100954

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr X am fethiant y Cyngor i weithredu, dros gyfnod o 5 mlynedd, i ddarparu mynediad diogel i bobl anabl i barc lleol.

Er bod y dystiolaeth yn awgrymu bod y Cyngor wedi bod yn gweithio ar ddatrys y sefyllfa, roedd yr Ombwdsmon yn poeni bod y materion hyn wedi bod yn parhau ers tro, heb benderfyniad terfynol gan y Cyngor. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb archwiliad.

Ar y cyfan, penderfynodd yr Ombwdsmon na fyddai’n briodol pennu amserlen bendant, ond ceisiodd a chafodd gytundeb y Cyngor i fwrw ymlaen â’r materion hyn i’r dyfodol, rhoi diweddariadau rheolaidd i Mr X a rhoi gwybod iddo am ei benderfyniad terfynol