Dyddiad yr Adroddiad

12/13/2021

Achos yn Erbyn

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202105810

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Ms X nad oedd wedi cael ymateb i’r gŵyn a wnaeth i WAST ym mis Chwefror.

Wrth ystyried y gŵyn, roedd yr Ombwdsmon yn bryderus nad oedd Ms X wedi cael ymateb a bod hyn wedi achosi anhwylustod iddi. Penderfynodd yr Ombwdsmon setlo’r mater heb gynnal ymchwiliad.

Wrth setlo’r gŵyn, cytunodd WAST i roi ymateb i Ms X erbyn 10 Ionawr 2022.