Dyddiad yr Adroddiad

11/19/2021

Achos yn Erbyn

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202105255

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr X am y gofal a’r driniaeth wael a dderbyniodd gan bractis meddyg teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (“y Practis”). Roedd yn anhapus nad oedd wedi derbyn ymateb i’w gŵyn.

Wrth wneud ymholiadau gyda’r Practis, cafodd yr Ombwdsmon ei gynghori fod ymateb wrthi’n cael ei baratoi. Penderfynodd yr Ombwdsmon setlo’r mater heb ymchwiliad.

Wrth setlo’r gŵyn, cytunodd y Practis i,

Erbyn 30 Tachwedd 2021

a) Rhoi ymddiheuriad i Mr X am yr oedi wrth ymateb i’w gŵyn

b) Rhoi ymateb manwl i gŵyn Mr X