Dyddiad yr Adroddiad

09/20/2021

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202102906

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Ms Y nad oedd wedi derbyn ymateb gan Fwrdd Iechyd Hywel Dda (“y Bwrdd Iechyd”) i’w chwyn, ac nid oedd wedi derbyn galwad ffôn yn ôl yr addewid i drafod ei phryderon.

Cadarnhaodd y Bwrdd Iechyd nad oedd nad oedd cwyn Ms Y wedi cael ei bwrw ymlaen yn ôl y cytundeb. Cytunodd y Bwrdd Iechyd i weithredu’r canlynol i ddatrys y mater:

• Cyflwyno ymateb i gŵyn Ms Y o fewn 4 wythnos.

• Ymddiheuro i Ms Y am yr oedi.

• Cyflwyno taliad o £150 am y methiant i beidio ag ymateb i’r pryderon a godwyd.