Dyddiad yr Adroddiad

10/13/2022

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202204150

Canlyniad

S.28

Derbyniodd yr Ombwdsmon gŵyn fod y Bwrdd Iechyd, yn dilyn datrysiad cynnar cynharach a gytunwyd arno, heb gydymffurfio â’r cytundeb. Ar ôl cynnal asesiad, roedd yr Ombwdsmon o’r farn y bu cydymffurfiaeth lawn ar ran y Bwrdd Iechyd.