Dyddiad yr Adroddiad

07/29/2022

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202202410

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Yn dilyn ei hymateb i’w chwyn, cwynodd Ms X nad oedd wedi cael ymateb pellach gan y Bwrdd Iechyd mewn perthynas â’i phryderon ychwanegol ynghylch y gofal a ddarparwyd i’w diweddar fam tra’r oedd yn yr ysbyty.

Canfu’r Ombwdsmon fod y Bwrdd Iechyd wedi methu â darparu ymateb i bryderon diweddaraf Miss X. Cytunodd y Bwrdd Iechyd i gwblhau’r canlynol i setlo cwyn Mrs X erbyn 12 Awst 2022 yn lle bod yr Ombwdsmon yn ymchwilio iddi:

a) Ymddiheuro i Ms X am yr oedi cyn ymateb i bryderon ychwanegol Ms X

b) Darparu ymateb i’r cwyn.