Dyddiad yr Adroddiad

06/21/2021

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202100514

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Ms X am nad oedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (“y Bwrdd Iechyd”) wedi ymateb i’r gŵyn a gyflwynwyd ganddi ym mis Medi 2020.

Wrth ystyried cwyn Ms X, roedd yr Ombwdsmon yn bryderus am nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi ymateb i Ms X.

I setlo cwyn Ms X, cytunodd y Bwrdd Iechyd i gyflwyno eglurhad ysgrifenedig ac ymddiheuriad am yr oedi wrth ddelio â’i chŵyn i Ms X ac i ymateb yn llawn i’w chŵyn o fewn 6 wythnos.