Dyddiad yr Adroddiad

07/06/2021

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202101690

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mrs X am yr oedi cyn i’r Bwrdd Iechyd roi ymateb pellach iddi yn rhoi sylw i’w phryderon ynghylch gofal a thriniaeth ei diweddar dad, a oedd yn dal heb eu hateb.

Penderfynodd yr Ombwdsmon y dylai’r Bwrdd Iechyd roi ymateb ysgrifenedig llawn arall i Mrs X (o fewn 4 wythnos) er mwyn ymdrin â’i phryderon, a dylai’r llythyr hwnnw gynnwys esboniad ac ymddiheuriad am yr oedi.

Roedd yr Ombwdsmon o’r farn bod hyn yn setliad priodol.