Dyddiad yr Adroddiad

22/04/2021

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202005425

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Dywedodd Ms R iddi ymateb i ymateb RB i’w chwyn drwy’r e-bost ond na chafodd gydnabyddiaeth nac ymateb. Dywedodd Ms R fod hyn yn dangos y broblem wreiddiol yr oedd wedi’i chodi yn ei chwyn.

ER i roi ymddiheuriad ac ymateb i negeseuon e-bost.