Dyddiad yr Adroddiad

12/17/2021

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202105664

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mrs X fod y Bwrdd Iechyd wedi methu ag ymateb i’w chŵyn dyddiedig 12 Mai 2021 am y driniaeth a dderbyniodd ei diweddar ŵr.

Cytunodd y Bwrdd Iechyd i wneud y canlynol i setlo cwyn Mrs X, erbyn 17 Ionawr 2022:

a) Ymddiheuro wrth Mrs X am yr oedi’n ymateb i’w chŵyn.
b) Rhoi ymateb i gŵyn Mrs X