Dyddiad yr Adroddiad

05/26/2022

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Pwnc

Gweithdrefnau apwyntiad (gan gynnwys cleifion allanol)

Cyfeirnod Achos

202200121

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Miss X er iddi wneud cwyn am y driniaeth a gafodd ynyr Ysbyty yn ôl ym mis Chwefror 2022, nid oedd wedi cael ymateb.

Roedd yr Ombwdsmon yn bryderus nad oedd Miss X wedi caelymateb i’w phryderon eto, a chysylltodd â’r Bwrdd Iechyd. Fel dewis arall ynlle ymchwiliad, cytunodd y Bwrdd Iechyd i anfon ymddiheuriad i Miss X am yroedi y mae hi wedi derbyn cyn cael ymateb erbyn 10 Mehefin 2022, ac i roiymateb ffurfiol iddi erbyn 2 Gorffennaf 2022.