Dyddiad yr Adroddiad

21/10/2021

Achos yn Erbyn

Cyngor Caerdydd

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Plant

Cyfeirnod Achos

202104304

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr X am oedi gan y Cyngor gyda chwblhau ymchwiliad ffurfiol (neu “gam dau”) i gŵyn a wnaeth ym mis Mawrth 2021.

Cysylltodd yr Ombwdsmon â’r Cyngor i ofyn am ei sylwadau ar y mater. Cafodd wybod fod yr adroddiad ar yr ymchwiliad ffurfiol wedi’i gwblhau a’i fod gyda’r Cyfarwyddwr am ystyriaeth.

Cytunwyd y byddai’r Cyngor yn cyflwyno ei adroddiad erbyn 4 Tachwedd 2021 gan ymddiheuro am yr oedi gyda chwblhau’r ymchwiliad.