Dyddiad yr Adroddiad

22/04/2022

Achos yn Erbyn

Cyngor Dinas Casnewydd

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolyn

Cyfeirnod Achos

202200447

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr X, er iddo wneud 2 gŵyn i’r Cyngor, a nifer o alwadau, nad oedd wedi cael ymateb.

Roedd yr Ombwdsmon yn pryderu nad oedd Mr X wedi derbyn ymateb i’w bryderon eto a chysylltodd â’r Cyngor. Yn hytrach na chynnal ymchwiliad, bydd y Cyngor yn rhoi ymateb ffurfiol i gŵyn Mr X, ynghyd â llythyr yn ymddiheuro am yr oedi cyn ymateb.

Derbyniodd yr Ombwdsmon hyn fel datrysiad i gŵyn Mr X.