Dyddiad yr Adroddiad

13/07/2021

Achos yn Erbyn

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Pwnc

Gwasanaethau Ambiwlans

Cyfeirnod Achos

202100520

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mrs X am amser ymateb ambiwlans a’r flaenoriaeth a roddwyd i’r galwadau a wnaed i’r Ymddiriedolaeth ar 9 Gorffennaf 2020.

Canfu’r Ombwdsmon fod ymchwiliad yr Ymddiriedolaeth a’r Adroddiad Ymchwilio i Ddigwyddiadau Difrifol dilynol wedi achosi i Mrs X ofyn cwestiynau pellach.

Ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb yr Ymddiriedolaeth i ddarparu ymateb ysgrifenedig pellach i Mrs X, o fewn 30 diwrnod gwaith, a oedd yn ymhelaethu ar ei chanfyddiadau a’i phrosesau ac yn eu hesbonio.