Dyddiad yr Adroddiad

03/16/2022

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Pwnc

Gofal Parhaus

Cyfeirnod Achos

202107439

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Ms X nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi mynd i’r afael yn briodol â’r materion yr oedd wedi cwyno amdanynt mewn perthynas â’i gofal.
Cysylltodd yr Ombwdsmon â’r Bwrdd Iechyd a chytunodd i:
• Ymchwilio i’r pryderon a godwyd gan Ms X (yn ei gohebiaeth â’r Bwrdd Iechyd, ac yn ei ffurflen gwyno i’r Ombwdsmon) ac ymateb yn ffurfiol i’r rhain erbyn 8 Ebrill 2022.