Dyddiad yr Adroddiad

02/22/2022

Achos yn Erbyn

Grŵp Ateb

Pwnc

Eraill

Cyfeirnod Achos

202106423

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Dywedodd Mr X nad oedd y Gymdeithas Dai wedi ystyried ei gŵyn yn unol â’i pholisi cwynion.
Canfu’r Ombwdsmon fod oedi wedi bod ar ran y Gymdeithas Dai wrth ddelio’n ffurfiol â’r gŵyn. Ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Gymdeithas Dai i gynnig iawndal o £250 i Mr X o fewn 20 diwrnod gwaith.