Dyddiad yr Adroddiad

03/11/2022

Achos yn Erbyn

Grŵp Ateb

Pwnc

Eraill

Cyfeirnod Achos

202107554

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr X nad oedd y Gymdeithas wedi llwyddo i gasglu gwastraff cymdogaethau, er iddo gysylltu â nhw ym mis Hydref 2021.
Roedd yr Ombwdsmon yn bryderus nad oedd Mr X wedi cael ymateb gan y Gymdeithas, a chysylltodd â’r Gymdeithas i’w datrys. Fel dewis arall yn lle ymchwiliad, ymddiheurodd y Gymdeithas i Mr X am beidio â datrys ei gŵyn yn ôl ym mis Hydref 2021, ac maent wedi cytuno i drin ei gŵyn o dan ei drefn gwyno Cam 1. Derbyniodd yr Ombwdsmon hyn fel ffordd o ddatrys cwyn Mr X.