Dyddiad yr Adroddiad

10/26/2021

Achos yn Erbyn

Cyngor Sir Ddinbych

Pwnc

Eraill

Cyfeirnod Achos

202104682

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Ms X fod y Cyngor wedi methu â gwneud asesiad anghenion ar gyfer ei mab.

Wrth ystyried y gŵyn, roedd yr Ombwdsmon yn bryderus nad oedd y Cyngor wedi ystyried cwyn Ms X yn unol â’i bolisi cwynion.

O ganlyniad i adnabod y pryderon hyn, ac i setlo cwyn Ms X (yn hytrach na bod yr Ombwdsmon yn ymchwilio i’r mater), cytunodd y Cyngor erbyn 3 Rhagfyr 2021 i ymateb i gŵyn Ms X yn ymchwilio i’w phryderon nad oedd asesiad anghenion wedi’i wneud.