Dyddiad yr Adroddiad

05/09/2022

Achos yn Erbyn

Cyngor Sir Ceredigion

Pwnc

Eraill

Cyfeirnod Achos

202108019

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Ms X am ymateb y Cyngor i’r cwynion yr oedd wedi’u codi gydag ef. Roedd y cwynion yn ymwneud â materion Treth Gyngor a Chynllunio.

Canfu’r Ombwdsmon fod y Cyngor wedi ymateb yn briodol i’r cwynion am y Dreth Gyngor, ond fod yr ymateb am y materion Cynllunio yn dal heb gael sylw.

Cytunodd y Cyngor felly i ddarparu ymateb ysgrifenedig ffurfiol i Ms X ar y materion cynllunio a oedd heb gael sylw erbyn 31 Mai 2022.