Dyddiad yr Adroddiad

10/12/2021

Achos yn Erbyn

Cyngor Caerdydd

Pwnc

Eraill Amrywiol

Cyfeirnod Achos

202103117

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr X, yn dilyn penderfyniad Cyngor Caerdydd (“y Cyngor”) i’w gyfyngu rhag mynd i’w ganolfan leol, fod y Cyngor wedi methu ag ystyried bod ei anghenion a’i anawsterau iechyd yn effeithio ar ei allu i deithio i ganolfannau eraill. Dywedodd Mr X nad oedd y Cyngor wedi ystyried opsiynau eraill fel y gallai barhau i dderbyn gwasanaethau yn ei ganolfan leol.

Casglodd yr Ombwdsmon er bod y Cyngor yn ymwybodol o anawsterau iechyd Mr X, nad oedd wedi ystyried y gallent effeithio ar allu Mr X i deithio ac nad oedd wedi ystyried opsiynau eraill fel y gallai Mr X barhau i dderbyn gwasanaethau yn ei ganolfan leol. Penderfynodd yr Ombwdsmon setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Penderfynodd yr Ombwdsmon ofyn i’r Cyngor a gytunodd i ymddiheuro wrth Mr X am beidio â chydnabod ei anawsterau iechyd o ran gallu defnyddio Canolfannau eraill, rhoi cyfle i Mr X egluro ei anghenion yn y cyswllt hwn, ac ystyried opsiynau posib eraill fel y gallai Mr X barhau i ddefnyddio’r gwasanaethau yn ei ganolfan leol, o fewn 10 diwrnod gwaith.