Dyddiad yr Adroddiad

27/07/2022

Achos yn Erbyn

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Pwnc

Eraill Amrywiol

Cyfeirnod Achos

202202565

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr X, er gwaethaf sawl cais, nad oedd y Cyngor wedi darparu’r wybodaeth yr oedd wedi gofyn amdani. Cwynodd Mr X hefyd fod y Cyngor wedi methu ag ymateb yn brydlon ar ôl gwneud cwyn ym mis Mai 2022.

Er bod cyd-destun cwyn Mr X y tu allan i awdurdodaeth yr Ombwdsmon ac yn ymwneud â materion parcio ceir, roedd yr Ombwdsmon yn bryderus nad oedd Mr X wedi cael ymateb gan y Cyngor eto. Fel dewis arall yn lle ymchwiliad, cysylltodd yr Ombwdsmon â’r Cyngor a chytunodd i ymateb i bryderon Mr X erbyn 31 Awst 2022. Derbyniodd yr Ombwdsmon hyn fel ffordd o ddatrys cwyn Mr X.