Dyddiad yr Adroddiad

06/16/2021

Achos yn Erbyn

Cyngor Abertawe

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Cyfeirnod Achos

202006116

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr A fod y system wresogi yn ei gartref yn swnllyd ac nad oedd yn cadw’r un lefel tymheredd ag yr oedd yn ei wneud cyn i’r Cyngor wneud gwaith a rhoi darnau newydd yn y system. Canfu asesiad o gŵyn Mr A fod y Cyngor wedi ymateb yn ysgrifenedig iddo o dan ei weithdrefn gwyno. Roedd yr Ombwdsmon o’r farn y dylai’r Cyngor gynnig ail farn i Mr A ynglŷn â’r system wresogi yn ei gartref.

Cysylltodd yr Ombwdsmon â’r Cyngor a chytunodd y byddai:
1) Rheolwr yr adran mwy yn cynnal arolygiad llawn o’i system wresogi.
2) Yn anfon crynodeb ysgrifenedig o’r arolwg ato.

Bydd hyn yn cael ei gwblhau o fewn 20 diwrnod gwaith i ddyddiad llythyr fy mhenderfyniad.