Dyddiad yr Adroddiad

03/09/2022

Achos yn Erbyn

Cyngor Sir Caerfyrddin

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Cyfeirnod Achos

202106659

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mrs X fod llifogydd wedi achosi difrod i eiddo ei mam yn ôl ym mis Mai 2021, a bod oedi wedi bod cyn i’r Cyngor drwsio’r eiddo.
Roedd yr Ombwdsmon yn bryderus nad oedd Mrs X wedi cael ymateb cam 2 i’w chŵyn eto ac wedi cysylltu â’r Cyngor. Fel dewis arall yn lle ymchwiliad, cytunodd y Cyngor i roi ymateb ffurfiol cam 2 i Mrs X erbyn 31 Mawrth 2022. Derbyniodd yr Ombwdsmon hyn fel ffordd o ddatrys cwyn Mrs X.