Dyddiad yr Adroddiad

16/03/2022

Achos yn Erbyn

Cyngor Caerdydd

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Cyfeirnod Achos

202107074

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Miss X fod hawliadau diffyg atgyweirio a gyflwynwyd o 2020 yn parhau, er eu iddi gysylltu â’r cyngor ym mis Tachwedd 2021.
Roedd yr Ombwdsmon yn bryderus nad oedd gwaith trwsio Miss X wedi cael ei ddatrys eto, a chysylltodd â’r Cyngor. Fel dewis arall yn lle ymchwiliad, cytunodd y Cyngor bod apwyntiad i ddatrys cwyn Miss X wedi ei drefnu ar gyfer 4 Ebrill 2022. Derbyniodd yr Ombwdsmon hyn fel datrysiad i gŵyn Miss X.