Dyddiad yr Adroddiad

04/22/2021

Achos yn Erbyn

Cyngor Abertawe

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Cyfeirnod Achos

202004981

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Dr S ei fod yn profi problemau o ran lleithder yn dilyn gwaith atgyweirio ar yr eiddo Cyngor cyfagos a bod y Cyngor yn araf wrth ymateb i’r mater ac i’w gŵyn. Mae’r gwaith atgyweirio wedi’i gwblhau ers hynny.ER  Mae’r Cyngor i ymddiheuro ac egluro’r rhesymau dros yr oedi a’r diffyg cyfathrebu.