Dyddiad yr Adroddiad

07/01/2022

Achos yn Erbyn

Cyngor Sir y Fflint

Pwnc

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Cyfeirnod Achos

202105391

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr X fod y Cyngor wedi methu â rhoi ymateb cam dau i’w gŵyn.

Wrth ystyried y gŵyn, roedd yr Ombwdsmon yn bryderus am yr oedi a bod Mr X wedi wynebu anghyfleustra oherwydd methiant y Cyngor i ymateb. Yn lle cynnal ymchwiliad, gofynnodd i’r Cyngor gwblhau’r canlynol er mwyn setlo cwyn Mr X:
a) Ymddiheuro i Mr X am yr oedi wrth ymateb i’w gŵyn
b) Rhoi ymateb cwyn cam 2 i Mr X
c) Rhoi taliad ariannol o £50 i Mr X am yr oedi