Dyddiad yr Adroddiad

08/04/2021

Achos yn Erbyn

Cyngor Sir Fynwy

Pwnc

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Cyfeirnod Achos

202102049

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr X fod y Cyngor wedi methu â chynnal ymchwiliad trylwyr i’w gŵyn. Dywedodd na chafodd y dystiolaeth a roddodd ei hystyried ac na chafodd yr adroddiad ei adolygu cyn cyhoeddi.

Canfu’r Ombwdsmon fod yr adroddiad yn rhoi sylw i’r gŵyn ac yn dod i gasgliadau y gwelwyd tystiolaeth ohonynt. Fodd bynnag, roedd rhai diffygion a gwallau teipograffyddol a oedd yn awgrymu nad oedd wedi cael ei brawf-ddarllen yn drwyadl cyn ei gyhoeddi.

Cytunodd y Cyngor i gyhoeddi adroddiad cyflawn o fewn 20 diwrnod gwaith ac i sicrhau y byddai’r holl adroddiadau ar ymchwiliadau yn y dyfodol yn cael eu prawf ddarllen cyn eu cyhoeddi.