Dyddiad yr Adroddiad

09/21/2021

Achos yn Erbyn

Cyngor Sir Ceredigion

Pwnc

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Cyfeirnod Achos

202102648

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr X nad oedd Cyngor Sir Ceredigion (“y Cyngor”) wedi asesu’n amserol honiad o fynd yn groes i reolau cynllunio a chymryd camau gorfodi, os yw’n briodol.

Cysylltodd yr Ombwdsmon â’r Cyngor a sicrhaodd ei gytundeb, erbyn ddim hwyrach na 1 Tachwedd 2021, i ymateb i’r achwynydd am ei ganfyddiadau ynghylch yr achos o dorri rheolau, a chynnig eglurhad ac ymddiheuriad am yr oedi yn hyn o beth.