Dyddiad yr Adroddiad

04/19/2022

Achos yn Erbyn

Cyngor Sir Caerfyrddin

Pwnc

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Cyfeirnod Achos

202107840

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Miss X fod y Cyngor wedi methu ag ymateb i’w chŵyn am achos honedig ei chymydog o dorri caniatâd cynllunio.

Cadarnhaodd y Cyngor fod cwyn Miss X wedi cael ei thrin fel mater i’w ‘ailgyfeirio’ ac nid fel cwyn a derbyniodd nad oedd Miss X wedi cael gwybod am hyn. Cytunodd y Cyngor i gwblhau’r canlynol i setlo cwyn Miss X erbyn 12 Mai 2022, yn hytrach na bod yr Ombwdsmon yn ymchwilio iddo:

a) Rhoi ymddiheuriad ac esboniad i Miss X am fethu â’i hysbysu bod ei chŵyn yn cael ei thrin fel mater i’w ‘ailgyfeirio’ ac nid fel cwyn

b) Rhoi ymateb i gŵyn Miss X.