Dyddiad yr Adroddiad

06/29/2022

Achos yn Erbyn

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Pwnc

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Cyfeirnod Achos

202201977

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mrs X nad oedd y Cyngor wedi ymateb i’w chŵyn ynghylch gosod cawell criced drws nesaf i’w chartref.

Penderfynodd yr Ombwdsmon y dylai’r Cyngor roi ymateb ysgrifenedig i gŵyn Mrs X erbyn 8 Gorffennaf, ac ymddiheuriad am yr oedi cyn ymateb.

Roedd yr Ombwdsmon o’r farn fod hyn yn ffordd briodol o ddatrys y gŵyn yn hytrach na chynnal ymchwiliad.