Dyddiad yr Adroddiad

04/21/2022

Achos yn Erbyn

Cyngor Caerdydd

Pwnc

Cyfleusterau Cymunedol. Adloniant a hamdden

Cyfeirnod Achos

202108580

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mrs X fod y Cyngor wedi methu ag ymateb i’w chŵyn ynghylch cynnal a chadw coeden geirios ar eiddo’r Cyngor. Honnai ei bod yn achosi risg i iechyd a diogelwch a niwed i’w gardd.

Penderfynodd yr Ombwdsmon y dylai’r Cyngor roi ymateb ysgrifenedig i Mrs X (erbyn 27 Ebrill) i fynd i’r afael â’i chŵyn, a dylai hefyd gynnig ymddiheuriad i Mrs X am yr oedi yn ei ymateb.

Roedd yr Ombwdsmon o’r farn bod hyn yn ddatrysiad priodol i’r gŵyn yn hytrach na chynnal ymchwiliad.