Dyddiad yr Adroddiad

03/11/2022

Achos yn Erbyn

Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Pwnc

Casgliad ysbwriel. Gwaredu gwastraff ac ailgylchu

Cyfeirnod Achos

202107996

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Ms X nad oedd y Cyngor wedi glynu wrth ei wasanaeth Casglu gyda Chymorth, ac nad yw wedi cael casgliad hyd yn hyn.
Roedd yr Ombwdsmon yn bryderus nad oedd Mrs X wedi cael ymateb i’w phryderon eto, a chysylltodd â’r Cyngor. Fel dewis arall yn lle ymchwiliad, cytunodd y Cyngor i gofnodi cwyn Ms X a chyflwyno ymateb ffurfiol iddi erbyn 25 Mawrth 2022. Derbyniodd yr Ombwdsmon hyn fel ffordd o ddatrys cwyn Ms X.