Dyddiad yr Adroddiad

04/28/2021

Achos yn Erbyn

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Pwnc

Bathodyn Glas

Cyfeirnod Achos

202005508

Canlyniad

Datrys yn gynnar