Dyddiad yr Adroddiad

06/23/2022

Achos yn Erbyn

Cyngor Sir Powys

Pwnc

Addysg

Cyfeirnod Achos

202201344

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Er gwaethaf y ffaith bod Mrs X wedi cyflwyno cwyn i’r Cyngor, cwynodd nad oedd hi wedi derbyn ymateb i’w phryderon eto.

Roedd yr Ombwdsmon yn bryderus nad oedd Mrs X wedi cael ymateb eto gan y Cyngor, a chysylltodd â’r Cyngor. Fel dewis arall yn lle ymchwiliad, cytunodd y Cyngor i roi ymateb ffurfiol i Mrs X erbyn 18 Gorffennaf 2022. Derbyniodd yr Ombwdsmon hyn fel ffordd o ddatrys cwyn Mrs X.