Dewis eich iaith
Cau

Yn unol â phob gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru, rydym yn monitro’r sefyllfa barhaus ynglŷn â Choronafeirws (COVID-19) ac yn rheoli’r effaith bosibl ar y sefydliad.

Darparwyr gwasanaeth: Pan fydd eich gallu i roi gwybodaeth i ni yn cael ei gyfaddawdu, rydym yn eich annog i gysylltu â ni’n uniongyrchol i drafod. Mae’r llawer o gwynion yn deillio o ddisgwyliadau sydd heb eu rheoli’n briodol. Mae’n debygol y bydd pwysau ychwanegol ar wasanaethau felly rydym yn eich annog i gytuno ar ddisgwyliadau realistig ag achwynwyr o ran eich gallu i ymateb. Gellir ymestyn amserlenni mewn amgylchiadau eithriadol.

Lle bo’n bosibl, efallai y byddwch yn dymuno ychwanegu ymatebion awtomatig i fewnflychau ebost (gan leihau’r galw ichi ymateb â llaw) ac egluro pryd y gall achwynwyr ddisgwyl ymateb. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei roi wrth i’r sefyllfa ddatblygu.

 

Yn ôl