Dewis eich iaith
Cau

Data Agored

Fel y nodir yn ein cynllun strategol tair blynedd Arloesi, Dylanwadu a Gwella, mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn ystyried bod tryloywder a bod yn agored yn werthoedd allweddol i’n sefydliad.

Data agored yw “data a gaiff ei ddefnyddio, ei ail-ddefnyddio a’i ail-ddosbarthu’n rhwydd gan unrhyw un – yn ddarostyngedig ddim ond, ar y mwyaf, i’r gofyniad i rannu a phriodoli fel ei gilydd.”

Isod fe welwch restr o’r holl gwynion a gaewyd gan y swyddfa hon yn ystod y flwyddyn ariannol 2015/16.  Caiff ei diweddaru’n chwarterol. Mae defnyddio’r data hwn yn ddarostyngedig i’r egwyddorion cyffredin ar gyfer data agored a amlinellir uchod, ac fel y nodir yn fwy manwl yn y Drwydded Llywodraeth Agored.

Data Agored 1 Ebrill 2015 – 31 Awst 2016

Data Agored 1 Medi 2016 – 31 Mawrth 2017

Data Agored 1 Ebrill 2017 – 31 Mehefin 2017

Data Agored 1 Gorffennaf 2017 – 31 Medi 2017

Data Agored 1 Hydref 2017 – 31 Rhagfyr 2017

Data Agored 1 Hydref 2019 – 31 Rhagfyr 2019

Data Agored 1 Ionawr 2020 – 31 Mawrth 2020

Data Agored 1 Ebrill 2020 – 30 Mehefin 2020

Data Agored 1 Gorffennaf 2020 – 30 Medi 2020