Sefydlwyd Un Llais Cymru yn 2004, sef y prif fudiad ar gyfer cynghorau cymuned a thref yng Nghymru, ac mae’n darparu cymorth a llais cryf sy’n cynrychioli’r Cynghorau ac amrywiaeth o wasanaethau o ansawdd uchel er mwyn cefnogi eu gwaith.

Un Llais Cymru
24c Stryd y Coleg
RHYDAMAN
SA18 3AF