Mae TGP Cymru yn elusen annibynnol flaenllaw i blant yng Nghymru sy’n gweithio gyda rhai o’r plant, pobl ifanc a’r teuluoedd mwyaf agored i niwed ac ar yr ymylon yng Nghymru. Mae’n bosib fod y bobl yn cael trafferth cael gafael ar wasanaethau priodol ym maes iechyd, addysg neu ofal cymdeithasol – mae’r rhain yn cynnwys plant ag anableddau, plant ag anghenion iechyd emosiynol a phlant sy’n ceisio lloches.

Parc Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd
sbarc
Heol Maindy
Caerdydd
CF24 4HQ