Yn Stonewall, rydyn ni’n sefyll dros bobl lesbiaidd, pobl hoyw, pobl ddeurywiol, pobl draws, pobl sy’n cwestiynu a phobl LHDTC+ o bob man. Rydyn ni’n dychmygu byd lle mae pobl LHDTC+ yn rhydd i fod yn ni ein hunain ac yn gallu byw ein bywydau i’r eithaf.

192 St. John Street, Llundain
EC1V 4JY