Grwpiau therapi i fynychwyr Stafell Fyw Caerdydd, Canolfan gymunedol yn Stryd Neville, Caerdydd, sy’n cynnig triniaeth, cefnogaeth ac ôl-ofal i bobl sy’n dioddef o bob math o ymlyniadau ac ymddygiadau niweidiol.

96-98 Stryd Neville, Glan-yr-afon, Caerdydd, CF11 6LS