Rydyn ni’n gwasanaethu 12 miliwn o bobl yn y DU sy’n fyddar, sy’n drwm eu clyw neu sydd â thinitws.

Gyda’n cymunedau, byddwn ni’n newid cymdeithas i’w gwneud yn fwy cynhwysol i bawb, yn helpu pobl i glywed yn well nawr, ac yn ariannu ymchwil o’r radd flaenaf.

Canolfan Fusnes Brightfield, Bakewell Road, Orton Southgate, Peterborough
PE2 6XU