Mae Respect Phoneline yn wasanaeth llinell gymorth sy’n cynnig gwybodaeth a chyngor i bobl sy’n cyflawni camdriniaeth ddomestig ac sydd eisiau rhoi’r gorau i fod yn ymosodol, yn ogystal â rhoi gwybodaeth a chyngor i’r bobl sy’n eu cefnogi, gan gynnwys teulu, ffrindiau a gweithwyr proffesiynol.