Rydyn ni’n cefnogi pobl ag anabledd dysgu i gael gafael ar ofal iechyd cyfartal.

19 Parc Mardon, Parc Ynni Baglan, Port Talbot, SA12 7AX