Rydyn ni’n ariannu ymchwil o’r radd flaenaf, yn rhannu'r wybodaeth ddiweddaraf ac yn ymgyrchu dros hawliau pawb. Gyda’n gilydd, rydyn ni’n gymuned, a gyda’n gilydd gallwn ni atal Sglerosis Ymledol.

Cymdeithas MS Cymru, Clockwise, Tŷ Brunel, 2 Heol Fitzalan, Caerdydd
CF24 0EB