Mencap Cymru yw llais anabledd dysgu yng Nghymru.

Mae popeth a wnawn yn ymwneud â sicrhau bod pobl ag anabledd dysgu’n cael eu gwerthfawrogi’n gyfartal, bod pobl yn gwrando arnynt ac yn eu cynnwys.

Llawr Gwaelod, Uned 4, Tŷ Pennant, Stryd y Felin, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf
CF37 2SW